Actueel

21 december 2022

Dennoch

alle info over het congres rond Innovatie in de Kerk. Hannover 15-17 september 2023.
19 oktober 2022

Aan de slag als parochie van de toekomst

Space for Grace haalt haar methode bij Matthias Sellmann, die met 'Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen' geloofsgemeenschappen een spiegel voorhoudt en hen uitdagingen aanreikt om toekomstbestendig te worden.
13 oktober 2022

Innovatiecharter Space for Grace

Dit innovatiecharter werd voorgesteld op het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' en wil mensen op weg zetten om innoverende initiatieven te nemen en zo hun geloofsgemeenschappen te vitaliseren.
18 januari 2023

Veiligheidsbeleid seksueel misbruik

In de learning community van 14 januari 2023 bogen de projecten van de derde selectie zich over Sellmann's Parochie van de toekomst, maar ook over het veiligheidsbeleid seksueel misbruik.
9 december 2022

Het colloquium in beeld

Beeldimpressies van tijdens het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' 3 december 2022.
6 december 2022

Postertentoonstelling SfG-projecten

Wandel mee doorheen de pandgang van het Diocesaan Centrum in Mechelen zoals tijdens het colloquium van 3 december en bekijk de 18 posters waarop concrete projecten worden voorgesteld.
18 oktober 2022

Beter op zoek gaan dan altijd gewacht

Zaterdag 15 oktober 2022 verzamelden medewerkers van de Space for Grace-projecten van de derde selectie voor hun eerste learning community.
18 augustus 2022

Tracing Grace deel 3

Met een korte reeks etappes bezoekt Tracing Grace 3 van 11 tot 14 september een volgende reeks projecten. De symboolestafette is opnieuw een gewaardeerde vorm om de bezochte projecten onderling te connecteren.
23 april 2022

Tweede live samenkomst

Op 23 april 22 vond de tweede live sessie plaats van de learning communities, met de projecten van de tweede selectie.
27 maart 2022

Voor het eerst te zien…

De visuele synthese van Tracing Grace, de verbindende tocht tussen de innovatieve projecten.
19 maart 2022

Eerste live samenkomst learning communities

Op 19 maart 2022 vond de eerste live samenkomst plaats van de learning communities.
26 mei 2021

Tracing Grace

Pinksteren 2021 is het moment van naar buiten gedreven worden. Goed moment om op (be)zoek te gaan: Waar zijn die ‘spaces of grace’ en toekomst, waarvoor de projecten zich uitgeven? De projectcoördinator deed dat op de fiets en onder de naam ‘Tracing Grace’.