In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren.

Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door haar vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een geldelijke bijdrage en door de projectteams samen te brengen in learning communities. Het netwerk dat daardoor ontstaat wil zo nieuwe levenskracht geven aan de concrete geloofskernen binnen de katholieke kerk.

3 accenten

Spaceforgrace Accent Innovatief 2x

Innovatief

Projecten durven out of the box te denken, kijken op een totaal andere manier naar pastorale initiatieven en beperken zich niet tot of de territoriale of categoriale context. Zij durven bruggen slaan tussen verschillende partners en articuleren zo de katholiciteit van het evangelie: universeel en betrokken op alles en iedereen.
κατ’ ολοσ (Kat holos)

Spaceforgrace Accent Geloofsgemeenschap 2x

Plaatselijke Geloofsgemeenschap

De geloofsgemeenschap moet concreet zijn, en afgelijnd. Ze mag bestaan uit geografisch verspreide kernen, maar (een vorm van) liturgie zal de bron én het hoogtepunt zijn van hun christelijk samenleven.

Spaceforgrace Accent Vitaliserend 2x

Vitaliserend

Doel is om in de nieuwe post-seculiere context als geloofsgemeenschap een nieuwe levenskracht te vinden, net dankzij de confrontatie met de seculariteit. Geselecteerde projecten hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis.

Onze Doelstellingen

De visie van het internationale Space for Grace-programma is gebaseerd op de ecclesiologie van Matthias Sellmann, die met Parochie van de toekomst. 7 uitdagingen vertaald werd in het Nederlands.

Geloof en godsdienst zijn niet meer vanzelfsprekend in onze samenleving. Deze situatie benoemen we als ‘seculariteit’. Die vaststelling kan jullie als gelovige gemeenschap afschrikken, maar je kan het ook als een uitdaging zien.

Space for Grace ziet seculariteit als een uitdaging en triggert vernieuwende initiatieven in plaatselijke geloofsgemeenschappen die in de hedendaagse context zich niet laten verlammen. Een levenskrachtige groep durft allicht iets nieuws uit te proberen en versterkt zo haar eigen dynamiek. Maar soms brengt de zoektocht naar vernieuwing binnen een geloofsgemeenschap vanzelf een nieuwe levenskracht. Innovatie en vitaliteit zijn in de parochie van de toekomst als dus als ‘kip en ei’.
Wie zal zeggen wat er het eerst is?

Door dergelijke initiatieven samen te brengen en hen van elkaar te laten leren in leergroepen of learning communities, kunnen we ook beter zicht krijgen op de toekomstbestendigheid van concrete geloofsgemeenschappen. We doen daarover wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met onze Nederlandse en Duitse collega’s.

Zo hopen we een andere mindset ingang te doen vinden:
we kijken met een open vizier naar de toekomst, omdat we er ons bewust van zijn wat het christelijk geloof voor onze wereld kan betekenen.

 • Seculariteit vormt een uitdaging.
 • Space for Grace triggert projecten die daar een antwoord op bieden.
 • Lerend van elkaars ervaringen worden geselecteerde projecten sterker.
 • Onze mindset in één zin? Gelovig samenleven met een open vizier op de toekomst.

Innovatiecoach

Een goed project vraagt een goede voorbereiding. Je mag de durf hebben om te experimenteren. Daarom willen we kandidaten al tijdens de ‘ontwikkelfase’ ondersteunen. We bieden de mogelijkheid aan om met een innovatiecoach in gesprek te gaan.

 • Spaceforgrace Quote Placeholder 2

  Wat ik hoorde:

  Een innovatiespiritualiteit is bijvoorbeeld durven bevragen in welke mate je je laat aansturen door aannames (ook over de Kerk) die je tot je 35e hebt verzameld. Of nog: zoeken hoe je door innovatie de (geloofs)beleving kan versterken, in plaats van dat alleen maar talig of cognitief te doen.
  Walter van Wauwe - innovatiecoach
 • Space For Grace Raf Lust

  Wat ik hoorde:

  Onze baseline luidt “Morgen zal anders zijn dan vandaag”. Geef toe: dan vertrek je van een totaal andere grondhouding dan het klagende “Vroeger was het toch anders”.
  Raf Lust - projectcoördinator
 • Spaceforgrace Quote Placeholder 2

  Wat ik hoorde:

  Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen. Voor we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent.
  Zoekpunt - Genk

Enkele Projecten

 • Spaceforgrace Project Stadsklooster 01
  Op de site van het Augustinessenklooster in Harelbeke wordt een schiereiland ontwikkeld van nieuwheid, broos en fris, als broedplaats en een warme haven voor velen. Het is wellicht het eerste stadsklooster in Vlaanderen (Nederland heeft daar intussen al een traditie in). Lees meer
 • Spaceforgrace Project Samenzorgen 01
  Door ‘ketenzorg’ structureel vorm te geven wil de stuurgroep de parochie en de plaatselijke zorgvoorzieningen wederzijds integreren. De verschillende geloofsgemeenschappen worden zo voor elkaar tot getuigenis en catechese.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Effata 01
  Effata … mens ga open Elkaar dragen in liefde en mildheid en zo voluit leven. Een hartelijke basisgemeenschap met koor, leerhuis, wereldwinkel, liturgiegroep, catechese en jongerenwerking. Elke zaterdagavond om 18u30 Effataviering in de Clemenspoort in Gent, met nadien kans tot ontmoeting.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Kombinnen 01
  Jonge gezinnen bereiken is een blijvende uitdaging. We bieden alternatieve en nieuwe wegen aan voor ontmoeting. Men kan er als gezin terecht. Ouders worden op weg gezet om met hun kinderen zingevingsvragen ter sprake te brengen.Lees meer
21 december 2022

Dennoch

alle info over het congres rond Innovatie in de Kerk. Hannover 15-17 september 2023.
19 oktober 2022

Aan de slag als parochie van de toekomst

Space for Grace haalt haar methode bij Matthias Sellmann, die met 'Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen' geloofsgemeenschappen een spiegel voorhoudt en hen uitdagingen aanreikt om toekomstbestendig te worden.
13 oktober 2022

Innovatiecharter Space for Grace

Dit innovatiecharter werd voorgesteld op het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' en wil mensen op weg zetten om innoverende initiatieven te nemen en zo hun geloofsgemeenschappen te vitaliseren.
18 januari 2023

Veiligheidsbeleid seksueel misbruik

In de learning community van 14 januari 2023 bogen de projecten van de derde selectie zich over Sellmann's Parochie van de toekomst, maar ook over het veiligheidsbeleid seksueel misbruik.
9 december 2022

Het colloquium in beeld

Beeldimpressies van tijdens het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' 3 december 2022.
6 december 2022

Postertentoonstelling SfG-projecten

Wandel mee doorheen de pandgang van het Diocesaan Centrum in Mechelen zoals tijdens het colloquium van 3 december en bekijk de 18 posters waarop concrete projecten worden voorgesteld.