In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren.

Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door haar vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een geldelijke bijdrage en door de projectteams samen te brengen in learning communities. Het netwerk dat daardoor ontstaat wil zo nieuwe levenskracht geven aan de concrete geloofskernen binnen de katholieke kerk.

drie accenten

Spaceforgrace Accent Innovatief 2x

Innovatief

Projecten durven out of the box te denken, kijken op een totaal andere manier naar pastorale initiatieven en beperken zich niet tot of de territoriale of categoriale context. Zij durven bruggen slaan tussen verschillende partners en articuleren zo de katholiciteit van het evangelie: universeel en betrokken op alles en iedereen.
κατ’ ολοσ (Kat holos)

Spaceforgrace Accent Geloofsgemeenschap 2x

Plaatselijke Geloofsgemeenschap

De geloofsgemeenschap moet concreet zijn, en afgelijnd. Ze mag bestaan uit geografisch verspreide kernen, maar (een vorm van) liturgie zal de bron én het hoogtepunt zijn van hun christelijk samenleven.

Spaceforgrace Accent Vitaliserend 2x

Vitaliserend

Doel is om in de nieuwe post-seculiere context als geloofsgemeenschap een nieuwe levenskracht te vinden, net dankzij de confrontatie met de seculariteit. Geselecteerde projecten hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis.

Onze Doelstellingen

De visie van het internationale Space for Grace-programma is gebaseerd op de ecclesiologie van Matthias Sellmann, die met Parochie van de toekomst. 7 uitdagingen vertaald werd in het Nederlands.

Geloof en godsdienst zijn niet meer vanzelfsprekend in onze samenleving. Deze situatie benoemen we als ‘seculariteit’. Die vaststelling kan jullie als gelovige gemeenschap afschrikken, maar je kan het ook als een uitdaging zien.

Space for Grace ziet seculariteit als een uitdaging en triggert vernieuwende initiatieven in plaatselijke geloofsgemeenschappen die in de hedendaagse context zich niet laten verlammen. Een levenskrachtige groep durft allicht iets nieuws uit te proberen en versterkt zo haar eigen dynamiek. Maar soms brengt de zoektocht naar vernieuwing binnen een geloofsgemeenschap vanzelf een nieuwe levenskracht. Innovatie en vitaliteit zijn in de parochie van de toekomst als dus als ‘kip en ei’.
Wie zal zeggen wat er het eerst is?

Door dergelijke initiatieven samen te brengen en hen van elkaar te laten leren in leergroepen of learning communities, kunnen we ook beter zicht krijgen op de toekomstbestendigheid van concrete geloofsgemeenschappen. We doen daarover wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met onze Nederlandse en Duitse collega’s.

Zo hopen we een andere mindset ingang te doen vinden:
we kijken met een open vizier naar de toekomst, omdat we er ons bewust van zijn wat het christelijk geloof voor onze wereld kan betekenen.

 • Seculariteit vormt een uitdaging.
 • Space for Grace triggert projecten die daar een antwoord op bieden.
 • Lerend van elkaars ervaringen worden geselecteerde projecten sterker.
 • Onze mindset in één zin? Gelovig samenleven met een open vizier op de toekomst.

Innovatiecoach

Een goed project vraagt een goede voorbereiding. Je mag de durf hebben om te experimenteren. Daarom willen we kandidaten al tijdens de ‘ontwikkelfase’ ondersteunen. We bieden de mogelijkheid aan om met een innovatiecoach in gesprek te gaan.

 • Thomas Halik
  Laten we toch altijd in gedachten houden dat echte vernieuwing van de Kerk niet achter de bureaus van bisschoppen tot stand komt of tijdens conferenties van deskundigen. Er zijn krachtige geestelijke impulsen nodig, een grondige theologische reflectie en de moed om te experimenteren.
  Thomas Halik in De namiddag van het Christendom
 • Space For Grace 15 10 2022 0005
  Eerlijk gezegd zag ik aan het begin van het traject een beetje op tegen al de bijeenkomsten. Maar wat een rijkdom was het, om te delen en te overleggen, om vast te stellen hoe gelijklopend sommige dingen zijn. Om te zien hoeveel goede ideeën er groeien en hoeveel bevlogen en gemotiveerde mensen er zijn. Om vast te stellen hoeveel vuur er nog in onze Christengemeenschap leeft. Dus ook van hier uit veel dank voor alles en veel dank aan allen! We zijn veel "rijker" geworden.

  Marleen

 • Space For Grace 15 10 2022 0007
  Dankbaar voor zoveel verhalen! Blij dat we een stukje weg samen mogen afleggen. Ook dank aan iedereen van Space for Grace. Véél belangrijker dan de financiële steun is de warme menselijke ondersteuning en begeleiding.

  Christine en Hilde

 • Space For Grace 15 10 2022 0140

  Nuance

  We hebben het vaak over geloofscommunicatie en denken dan dat het over woorden gaat, maar ik denk dat het meer over totaal-communicatie gaat.

  Anja T'Kindt

 • Tracing Grace 4

  Een inzicht

  Bij één van de laatste learning communities kwam de ontdekking dat we niet moeten wachten tot de hele gemeenschap ‘bekeerd’ is om iets nieuws te ontwikkelen… Het nieuwe kan al (in zekere zin naast, maar nooit los van) het traditionele kiemen en groeien!

  H. Claraparochie Eeklo
 • Whatsapp Image 2021 09 15 At 09.43.39 (2)

  Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen.

  Vooraleer we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent.

  Luc Herbots Zoekpunt - Genk
 • Space For Grace Innovatiecoach Waltervanwouwe

  Voorbeelden van 'innovatiespiritualiteit'? Durven bevragen in welke mate je je laat aansturen door aannames (ook over de Kerk) die je tot je 35e hebt verzameld... Of nog: zoeken hoe je door innovatie de (geloofs)beleving kan versterken, in plaats van dat alleen maar talig of cognitief te doen...

  Walter van Wauwe - innovatiecoach
 • Space For Grace 15 10 2022 0170
  Onze baseline luidt “Morgen zal anders zijn dan vandaag”. Geef toe: dan vertrek je van een totaal andere grondhouding dan het klagende “Vroeger was het toch anders”?
  Raf Lust - projectcoördinator

Enkele Projecten

 • Broederlijk Delenmatinee
  Onze droom: als katholieke geloofsgemeenschap op een centrale plaats in Assebroek zichtbaar en herkenbaar zingevend aanwezig zijn. Daartoe werden de bijgebouwen van de centraal gelegen kerk heringericht en vernieuwd tot een plek waar mensen kunnen binnenlopen, zich welkom voelen en waar er gewerkt wordt aan een zingevingsaanbod met openheid voor vernieuwing en toekomst.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Galilea
  De Broeders van Liefde willen de verbondenheid en spirituele groei bevorderen in haar vele leef-en werkgemeenschappen, die ook als – vaak impliciete – geloofsgemeenschappen gekarakteriseerd kunnen worden.Lees meer
 • Kruik vol leven
  Uitspreken wat het betekent om het leven los te moeten laten, geliefden achter te laten en benoemen hoe je naar de dood kijkt, kan zeer bevrijdend werken.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Presentatie Mobiele Vorm 01
  In de Antwerpse Kempen ontstonden gelijktijdig twee projecten met een specifiek doelpubliek: Mensen die zich om welke reden dan ook niet thuis voelen in onze maatschappij...Lees meer
21 december 2022

Dennoch

alle info over het congres rond Innovatie in de Kerk. Hannover 15-17 september 2023.
19 oktober 2022

Aan de slag als parochie van de toekomst

Space for Grace haalt haar methode bij Matthias Sellmann, die met 'Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen' geloofsgemeenschappen een spiegel voorhoudt en hen uitdagingen aanreikt om toekomstbestendig te worden.
13 oktober 2022

Innovatiecharter Space for Grace

Dit innovatiecharter werd voorgesteld op het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' en wil mensen op weg zetten om innoverende initiatieven te nemen en zo hun geloofsgemeenschappen te vitaliseren.
18 januari 2023

Veiligheidsbeleid seksueel misbruik

In de learning community van 14 januari 2023 bogen de projecten van de derde selectie zich over Sellmann's Parochie van de toekomst, maar ook over het veiligheidsbeleid seksueel misbruik.
9 december 2022

Het colloquium in beeld

Beeldimpressies van tijdens het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' 3 december 2022.
6 december 2022

Postertentoonstelling SfG-projecten

Wandel mee doorheen de pandgang van het Diocesaan Centrum in Mechelen zoals tijdens het colloquium van 3 december en bekijk de 18 posters waarop concrete projecten worden voorgesteld.