Een innovatiecoach?

Een goed project vraagt een goede voorbereiding. Je mag de durf hebben om te experimenteren. Daarom willen we kandidaten al tijdens de ‘ontwikkelfase’ ondersteunen. We bieden de mogelijkheid aan om – in de aanloop van een projectaanvraag- met een innovatiecoach in gesprek te gaan.

 • Verwacht niet dat hij/zij je zomaar gaat bevestigen in je voorstel. Een innovatiecoach is een creatieve sparringpartner, een soort kritische maar constructieve vriend. Het is ook niet zijn of haar rol om aanvraagformulieren in te vullen, maar wel om met geloofsgemeenschappen op weg te gaan en zo ideeën te verscherpen, vernieuwing te stimuleren, te inspireren. Zo groeit er een innovatiespiritualiteit.
 • Niet alle projecten komen in aanmerking voor Space for Grace. Dus ook niet alle projecten komen in aanmerking voor een innovatiecoach. Een korte beschrijving van context en opzet kan helpen om uitsluitsel daarover te geven.
 • Ideeën kunnen worden uitgediept, vernieuwing wordt aangewakkerd.
 • Een beschrijving van context en opzet maken deel uit van je aanvraag.
 • Een innovatiecoach is je creatieve sparringpartner.

De coaches

Kristof 1

Kristof Lataire

Innovatiecoach

Ik wil in een wereld, zoekend naar een nieuwe toekomst voor religieus patrimonium, een echte meerwaarde zijn en probeer mensen rond dit complex vraagstuk samen te brengen.

Expertise in

herbestemming religieus erfgoed – zoeken naar de ziel van een plek

Sofie 1

Sofie Verscheure

Innovatiecoach

Ondernemer en bezieler van Symposion, een woordenwinkel in de Brugse binnenstad.
Daagt als perspectiefontwikkelaar en creatieve denker  mensen en teams uit in innovatieve projecten.
Patroondoorbrekend denken, de trialoog en zones van zin vormen de basis van waaruit ze aan ‘perspectiefontwikkeling’ doet. In de geest van de joods-christelijke traditie houdt ze er van om associatief denken, verhalen en petites histoires met de nodige relativering door elkaar te weven.

Expertise in 

creatief en patroondoorbrekend werken – verdiepen en hertalen van inhoud en betekenis –  procesbegeleiding

Griet 1

Magriet Liebens

Innovatiecoach

“Zolang wij leven kunnen wij opnieuw beginnen, met woorden en daden aan elkaar en onszelf verschijnen en zo een verschil maken in deze wereld.

Volgens Hannah Arendt kunnen we een verschil maken in deze wereld door met elkaar te delen wat ons raakt, ontroert, verontwaardigt, boos maakt, waarnaar we verlangen en hoe dit ons in beweging zet.

Expertise in

 talentontwikkeling – ontwikkeling diversiteitskader -implementering positieve visie op leren – begeleiding naar meer positieve en krachtgerichte manier van zijn en werken

Space For Grace Innovatiecoach Waltervanwouwe

Walter Van Wouwe

Innovatiecoach

Van opleiding ben ik filosoof en theoloog. Ik volgde een langlopende vorming in Italië rond ‘spiritualiteit voor deze tijd’. Ik kreeg twee jaar vorming gevolg rond ‘veranderingsmanagement’ en een opleiding lichaamswerk in Nederland. Ik heb in mijn loopbaan gewerkt als vrijwilligerscoach, fund-raiser, leerkracht, vormingswerker en sociaal innovator.

Expertise in

samen zoeken naar  de missie, visie, waarden en aangepaste actieplannen – innoverend vrijwilligerswerk: het motiveren van vrijwilligers, het vinden van nieuwe vrijwilligers, het uitrollen van een duurzaam vrijwilligersbeleid – nadenken rond pastorale prioriteiten en uitwerken van nieuwe zingevingsmodellen

Rob

Rob Allaert

Innovatiecoach

Ik werd in 2016 tot diaken gewijd en benoemd in de territoriale pastoraal in de gemeente Duffel. Daar werd ik gevraagd om creatief werk te maken van een zoekende pastoraal.

Expertise in

 • wegwijs maken in het ‘anders bidden’ langs wegen van meditatie & affirmatie
 • inleiden in een meer universele spiritualiteit vanuit een christelijke aansturing voor een ruimere doelgroep
 • reflecteren over de kansen en grenzen van godsdienstigheid en spiritualiteit
 • samen anders naar het kerkgebouw kijken en ontwaren wat de kamers zijn in het (te) grote huis van God.
anja

Anja T'Kindt

Innovatiecoach

Ik doorliep diverse opleidingen: opvoeder, godsdienstwetenschappen, filosofie, contactclown, gezondheids- en welzijnsmanagement, Meditation Senior Teacher,… Ik ben meer dan 23 jaar Actief in De Ark, meditatiecoach als freelancer en trekker bij Effata Gent.

Expertise in 

Community building & netwerking – Intergenerationeel werken – Inclusie van kwetsbare doelgroepen – Fondsenwerving bij particulieren – Vrijwilligerswerking – Groepsonderscheiding (GeOS) – Out-of-the-box denken

Vanya 1

Vanya Verschoore

Innovatiecoach

Eline 1

Eline Van Steenkiste

Innovatiecoach

Na het behalen van mijn bachelor in interieurarchitectuur ben ik theologie gaan studeren. Zingeving, filosofie, sacrale ruimten, rituelen én de creatieve vormgeving van deze thema’s boeien mij mateloos.

Expertise in 

(nieuwe) rituelen

Sofi 1

Sofi Van Ussel

Innovatiecoach

Ik wil meer info

  • Tracing Grace 4

   Een inzicht

   Bij één van de laatste learning communities kwam de ontdekking dat we niet moeten wachten tot de hele gemeenschap ‘bekeerd’ is om iets nieuws te ontwikkelen… Het nieuwe kan al (in zekere zin naast, maar nooit los van) het traditionele kiemen en groeien!
   H. Claraparochie Eeklo
  • Space For Grace 15 10 2022 0140

   Nuance

   We hebben het vaak over geloofscommunicatie en denken dan dat het over woorden gaat, maar ik denk dat het meer over totaal-communicatie gaat.
   Anja T'Kindt | Effata -  Gent
  • Oip

   Nodig jezelf uit

   Neem zeker genoeg tijd om op bezoek te gaan bij andere projecten, buiten de learning communities. Voor mij was dat telkens een ervaring van "Waauw!".
   Curd Fieux | Kerkhoek & Speelkerk - Bellegem
  • Space For Grace 15 10 2022 0007

   Bij het einde van de Learning Communities...

   Dankbaar voor zoveel verhalen! Blij dat we een stukje weg samen mogen afleggen. Ook dank aan iedereen van Space for Grace. Véél belangrijker dan de financiële steun is de warme menselijke ondersteuning en begeleiding.
   Christine en Hilde - Oscar Romero-parochie
  • Space For Grace 15 10 2022 0005
   Eerlijk gezegd zag ik aan het begin van het traject een beetje op tegen al de bijeenkomsten. Maar wat een rijkdom was het, om te delen en te overleggen, om vast te stellen hoe gelijklopend sommige dingen zijn. Om te zien hoeveel goede ideeën er groeien en hoeveel bevlogen en gemotiveerde mensen er zijn. Om vast te stellen hoeveel vuur er nog in onze christen gemeenschap leeft. Dus ook van hier uit veel dank voor alles en veel dank aan allen! We zijn veel "rijker" geworden.
   Marleen | Kruik vol leven - De Pinte
  • Dsc 0408
   Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen. Vooraleer we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent.
   Pieter Vandecasteele - Porticus
  • Space For Grace 15 10 2022 0089
   We zijn blij dat we in zijn gegaan op de suggestie van de jury om externe professionele expertise binnen te halen. Daarmee krijg je een andere inbreng, andere vragen ook. Dat bracht ons op andere sporen.
   Guido Dumon
  • Space For Grace Innovatiecoach Waltervanwouwe
   Voorbeelden van 'innovatiespiritualiteit'? Durven bevragen in welke mate je je laat aansturen door aannames (ook over de Kerk) die je tot je 35e hebt verzameld... Of nog: zoeken hoe je door innovatie de (geloofs)beleving kan versterken, in plaats van dat alleen maar talig of cognitief te doen...
   Walter van Wauwe - innovatiecoach
  • Space For Grace 15 10 2022 0170
   Onze baseline luidt “Morgen zal anders zijn dan vandaag”. Geef toe: dan vertrek je van een totaal andere grondhouding dan het klagende “Vroeger was het toch anders”?
   Raf Lust - projectcoördinator